نیاز به دین
67 بازدید
تاریخ ارائه : 2/5/2013 11:08:00 AM
موضوع: کلام

شهید مطهری در باب احتیاج به دین می فرمایند:دین یک رسالتى دارد که این رسالت از غیر دین ساخته نیست؛ یعنى از عقل و علم و فکر بشر این رسالت ساخته نیست و اگر در حدود علم و عقل بشر مى‏بود به همان عقل و علم بشر اکتفاء می شد و دیگر، پیامبران مبعوث نمى‏شدند. اسلام براى عقل بشرو تفکراو فوق‏العاده ارزش قائل است، براى علم و مطالعه و آزمایش و مشاهده موجودات و- به تعبیر خود قرآن- براى سیر در آیات آفاق و انفسْ فوق‏العاده ارزش قائل است، ولى اینچنین نیست که عقل و فکر و استدلال و علم و مشاهده و آزمایش، هر اندازه ترقى کند، بتواند آن نشانه‏هایى را که دین از انسان یا از جهان داده است ارائه کند. این تنها ،رسالت دین است، (به قول ویلیام جیمز) بعد از راهنمایى دین بوده، یعنى بعد از آن بوده که دین حقایقى را ارائه داده، علم دومرتبه رفته است ببیند قضیه از چه قرار است و نشانه‏هایى هم بر صدق و تأییدش پیدا کرده است

.مجموعه آثار جلد 26ص 524